Reklamace

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI ZBOŽÍ

 

Číslo objednávky:  . ………………………………………………………………………………                
Naleznete na paragonu či faktuře. ………………………………………………………………………………
Číslo daňového dokladu: . ………………………………………………………………………………
Naleznete na faktuře. ………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení:     ………………………………………………………………………………


Kontaktní telefon (mobil):    . ……………………………………………………………………………… 

Emailová adresa:   . ………………………………………………………………………………                  

                                          

Adresa pro zpětné zaslání zboží:      

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

                                                                                                              

                                                                                             

Popis závady:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................